اطریفل کشمشی

نافع در گشادی مجاری بول و منی، ریفلاکس مثانه به حالب

معجون اطریفل کشمشی/ma’jun-e etrifol-e keshmeshi/ 


خواص دارو: نافع در گشادی مجاری بول و منی، ریفلاکس مثانه به حالب.

اجزای دارو: هلیله زرد، هلیله سیاه، بلیله، آمله ، گشنیز، کشمش، بادام، شکر سرخ، عسل کف گرفته.

زمان، مقدار، و روش مصرف: یک قاشق مربا خوری صبح ناشتا و شب موقع خواب با کمی آب میل شود

 

  • نام:اطریفل کشمشی
  • خواص دارو: نافع در گشادی مجاری بول و منی، ریفلاکس مثانه به حالب.
  • اجزای دارو: هلیله زرد، هلیله سیاه، بلیله، آمله ، گشنیز، کشمش، بادام، شکر سرخ، عسل کف گرفته.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: یک قاشق مربا خوری صبح ناشتا و شب موقع خواب با کمی آب میل شود