اطریفل صغیر

رافع استرخای معده؛ رافع انواع زودانزالی؛ مصفّی خون

اطریفل صغیر /’etrifa(e-o)l-e saqir/ 


خواص دارو: رافع استرخای معده؛ رافع انواع زودانزالی؛ مصفّی خوندر صورت مصرف درازمدت، دافع رطوبات جهاز هاضمه و رطوبات مفاصل، مانع ریزش مواد به اعضا، رافع درد مفاصل، و زایل کنندۀ چاقی است و سبب تقویت هاضمه و لینت مزاج می‌شود.

اجزای دارو: هلیلۀ سیاه، هلیلۀ زرد، هلیلۀ کابلی، بلیله، آمله؛ روغن بادام شیرین یا روغن گاو؛ عسل کف‌گرفته 

زمان، مقدار، و روش مصرف: نیم‌ساعت پیش از صبحانه، یک قاشق مرباخوری از معجون.

 

  • نام:اطریفل صغیر
  • خواص دارو: رافع استرخای معده؛ رافع انواع زودانزالی؛ مصفّی خون.
  • اجزای دارو: هلیلۀ سیاه، هلیلۀ زرد، هلیلۀ کابلی، بلیله، آمله؛ روغن بادام شیرین یا روغن گاو؛ عسل کف‌گرفته
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: نیم‌ساعت پیش از صبحانه، یک قاشق مرباخوری از معجون.