اثلق

تنظيم عادت ماهيانه در زنان؛ فعال كننده تخمدان‌ها؛ افزاينده ميل جنسي در زنان و كم‌كننده ميل جنسي در مردان؛ رافع افسردگی در زنان و بهبود حال یائسگی در ایشان؛ نافع برای طحال

کپسول اثلق /kapsul-e aslaq/

شکل دارویی: کپسول

موارد مصرف: افزاينده ميل جنسي در زنان و كم‌كننده ميل جنسي در مردان؛ رافع افسردگی و بهبود حال زنان یائسه و گرگرفتگی یائسگی؛ نافع برای طحال.

توضیحات: اثلق دارای خواص بسیاری است. در کتاب مخزن الادویه درباره اثلق نوشته شده که مصرف آن برای جنون و تفتیح سده دماغ و خفقان سوداوی و بلغمی و تفتیح سده جگر و سپرز (طحال) و کسر ریاح و زیاد کردن شیر و تجفیف (خشکاندن) منی و ادرار (به جریان انداختن) حیض مؤثر است (1 و 2). امروزه از عصاره‌های این گیاه برای درمان سندرم پیش از قاعدگی (3)، خونریزی‌های غیرطبیعی رحم،‌ درد پستان (4)، و هیپرپرولاکتینمی خفیف (5) استفاده می‌شود. همچنین رازیانه در کتب طب سنتی به عنوان مفتح سدد مجارى سينه و كبد و طحال و گرده و مثانه و مسكن اوجاع آنها كه از برودت باشد و مقوى باصره و معده و محلل رياح و اخلاط غليظ و مولد و زياده كننده شير و مدر بول و حيض و ترياق سموم حيواني معرفی شده است (1 و2). در طب امروزی رازیانه را به عنوان یک داروی محافظ کبد، شیرآور، و قاعده‌آور می‌شناسند که فعالیتی مشابه استروژن دارد (6). تخم جزر نیز مدر قوى است و برای استسقا و عسرالبول و انتفاخ بطن و رفع سموم مفید می‌‌باشد (1و2). از آنجایی که هر سه مفرده بر دستگاه تناسلی زنان تاثیر می‌گذارند ترکیب دارویی اثلق با رازیانه و تخم زردک می‌تواند در تنظيم عادت ماهانه و فعال كردن تخمدان‌ها مؤثر باشد.

اجزاء فراورده: اثلق، رازیانه، تخم هویج زردک

آثار دارو از دید طب سنتی: مفتح سده کبد و رحم، محلل ریاح و اخلاط غلیظ، ملطف، مدر بول و حیض، مبهی زنان

مزاج کلی دارو: گرم در دوم

منع مصرف: به دلیل وجود رازیانه در ترکیب دارو در صورت ابتلا به سرطانهای وابسته به استروژن در مصرف دارو احتیاط شود.

عوارض جانبی: عارضه جانبی خاصی گزارش نشده است.

شایعترین عوارض اثلق عبارتند از تهوع، سردرد، اختلالات گوارشی، اختلالات قاعدگی، آکنه، خارش‌، و بثورات سرخ رنگ (7) که در ترکیب با مفردات ذکر شده در این دارو این اثرات مضر گزارش نشده است.

دستور مصرف: نیم‌ساعت پیش از صبحانه و شب پیش از خواب دو کپسول میل شود.

تداخلات دارویی: جذب دارو در حالت ناشتا بیشتر است؛ در عین حال مصرف بعد از غذا هم با توصیه طبیب معالج با ملاحظات مربوط به مزاج و بیماری قابل اجراست. این دارو با داروهای هورمونی تداخل دارد.

مصرف در حاملگی و شیردهی: مصرف دارو در بارداری و شیردهی با مشاوره پزشک انجام پذیرد.

نکات قابل توصیه: مصرف طولانی مدت آن در مردان می‌تواند موجب ناباروری شود.

کپسول اثلق برای خشکی واژن به همراه پماد ب یا پماد کتان مفید است. زمانی که از این دارو برای درمان بیماری فیبروکیستیک سینه استفاده می‌شود می‌توان همزمان از روغن کتان به صورت موضعی و خوراکی نیز بهره برد. کپسول اثلق در کاهش پرولاکتین اثر دارد.

منابع:

 1. عقیلی خراسانی، مخزن الادویه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
 2. ابن سینا، قانون فی الطب، بیروت: انتشارات العلامی، 2005
 3. Wuttke, W; Jarry H; Christoffel V; Spengler B; Seidlová-Wuttke D. (May 2003). "Chaste tree (Vitexagnus-castus)--pharmacology and clinical indications".ExpClinEndocrinol Diabetes10(4): 348–57.
 4. Carmichael, A. R. (2008)."Can VitexAgnusCastus be Used for the Treatment of Mastalgia? What is the Current Evidence?".Evidence-based complementary and alternative medicine: eCAM5(3): 247–250.
 5. Kilicdag, E.; Tarim, E.; Bagis, T.; Erkanli, S.; Aslan, E.; Ozsahin, K.; Kuscu, E. (2004). "Fructusagnicasti and bromocriptine for treatment of hyperprolactinemia and mastalgia".International journal of gynaecology and obstetrics: the official organ of the International Federation of Gynaecology and Obstetrics85(3): 292–293.
 6. Rahimi R, Ardekani MRS. Medicinal properties of Foeniculumvulgare Mill. in traditional Iranian medicine and modern phytotherapy. Chinese journal of integrative medicine. 2013;19(1):73-9.
 7. Daniele, C.; Thompson Coon J, Pittler MH, Ernst E. (2005). "Vitexagnuscastus: a systematic review of adverse events".Drug Safety28(4): 319–32.

 

 

 

Capsule aslagh

Drug form: capsule

Indications: An aphrodisiac drug for women and reducer of sexual desire in men; effective in improving mood disorders, depression, and flushing in postmenopausal women; useful for treating splenic disorders

Comments: Vitex agnus castus has numerous properties. According to the “Makhzan-al-Adviyah” (The Storehouse of Medicaments) Vitex agnus castus is effective in treatment of depression, arrhythmias due to black bile and phlegm and unclogging brain, hepatic, and splenic blockings, and acts as a carminative, lactiferous, emmenagogue, and semen desiccant agent (1,2). Nowadays, the extracts of this herb are used to treat premenstrual syndrome (3), abnormal uterine bleeding, breast pain (4), and mild hyperprolactinemia (5). Also, Foeniculum vulgare has been introduced as a remover of blockages of breast, liver, spleen, kidney, and bladder ducts and relieves pain with cold source according to the traditional medicine textbooks. This herb reinforces eye sight and stomach; dissolves stomach gases and thick humors; and acts as a lactiferous, diuretic, emmenagogue, and an antidote (1,2). Fennel which has an estrogen-like activity is known as a hepatoprotective, lactiferous, and emmenagogue drug in modern medicine (6). Daucus carota seed is also a potent diuretic and useful for treating dropsy, difficult urination, flatulence, and poisoning (1,2). Since, these three simple plants have therapeutic effects on female reproductive system; their combination can be effective in regulating menstruation and ovarian activity.

Composition: Vitex agnus castus, Foeniculum vulgare seed, Daucus carota seed

Traditional mechanisms of action: unclogging blocked liver and uterine ducts; a rarefying agent, and dissolvent of thick humors and stomach gas; diuretic and emmenagogue; arousing sexual desire in women

Drug temperament: Hot in the second grade

Contraindications: The drug should be prescribed cautiously in patients with estrogen-dependent cancers because of fennel in this combination.

Side effects: Not reported. The most common side effects of Vitex agnus castus include nausea, headache, gastrointestinal disorders, menstrual irregularity, acne, itching, and red rash (7); but, they have not been reported on the compound drug prescription.

Administration and dosage: 2 capsules orally half an hour before breakfast and at bedtime.

Interactions: The drug is better absorbed in fasting; however, consumption after meal is also recommended under consideration of physician according to the patient temperament and type of disorder. There are some interactions between this drug and hormones.

Pregnancy and lactation: The drug can be taken in these two periods only under the physician’s direction.

Recommendations: Extended use of this capsule can result in infertility in men.

This medication is useful for treating vaginal dryness accompanying with B ointment or flaxseed ointment. When the drug is used to treat fibrocystic breasts, flaxseed oil can also be used topically and orally. This capsule is effective in treating hyperprolactinemia.  

References:

 1. Aqili-Khurasani. Makhzan-al-Adviyah (The Storehouse of Medicaments. Tehran: Bavardaran publication; 2001.
 2. Ibn-e-sina. Al-Qanoon fi al-Tibb. shamsedine E, editor. Beirut, Lebanon: Alaalami Beirut library Press; 2005.
 3. Wuttke, W; Jarry H; Christoffel V; Spengler B; Seidlová-Wuttke D. (May 2003). "Chaste tree (Vitexagnus-castus)--pharmacology and clinical indications".ExpClinEndocrinol Diabetes10(4): 348–57.
 4. Carmichael, A. R. (2008)."Can VitexAgnusCastus be Used for the Treatment of Mastalgia? What is the Current Evidence?".Evidence-based complementary and alternative medicine: eCAM5(3): 247–250.
 5. Kilicdag, E.; Tarim, E.; Bagis, T.; Erkanli, S.; Aslan, E.; Ozsahin, K.; Kuscu, E. (2004). "Fructusagnicasti and bromocriptine for treatment of hyperprolactinemia and mastalgia".International journal of gynaecology and obstetrics: the official organ of the International Federation of Gynaecology and Obstetrics85(3): 292–293.
 6. Rahimi R, Ardekani MRS. Medicinal properties of Foeniculumvulgare Mill. in traditional Iranian medicine and modern phytotherapy. Chinese journal of integrative medicine. 2013;19(1):73-9.
 7. Daniele, C.; Thompson Coon J, Pittler MH, Ernst E. (2005). "Vitexagnuscastus: a systematic review of adverse events".Drug Safety28(4): 319–32.
 • نام:اثلق
 • خواص دارو: تنظيم عادت ماهيانه در زنان؛ فعال كننده تخمدان‌ها؛ افزاينده ميل جنسي در زنان و كم‌كننده ميل جنسي در مردان؛ رافع افسردگی در زنان و بهبود حال یائسگی در ایشان؛ نافع برای طحال.
 • اجزای دارو: اثلق، رازيانه، تخم هويج زردك .
 • زمان و مقدار مصرف: غير از ايام عادت، نيم‌ساعت پيش از صبحانه و شب پيش از خواب 2 عدد كپسول ميل شود.
 • ملاحظات مصرف: مصرف آن در بارداري ممنوع است. در مردان، ممكن است مصرف زياد و طولاني مدت آن با تخریب بافت بیضه، موجب ناباروري غیرقابل بازگشت شود.
برای دریافت فایل پیوست روی کادر کلیک کنید