آبزن قابض ساده

قابض، نافع در بول در فراش

پودر آبزن قابض ساده/pudr-e abzan-e qābez-e sāde/ 


خواص دارو: قابض، نافع در بول در فراش

اجزای دارو: گلنار، گز، عدس، جفت بلوط، حب مازو ، مورد.

زمان، مقدار، و روش مصرف: برای هربار مصرف، دو قاشق غذاخوری از پودر را با یک‌ونیم لیوان آب بجوشانند تا یک لیوان آب باقی بماند. مایع را تا گرم است صاف نموده با مقداری آب ولرم مخلوط کنند و دوش واژینال بگیرند یا آن را در ظرف بزرگی ریخته مقداری آب ولرم به آن بیفزایند و روزی دو بار (هر بار بیست دقیقه) در آن بنشینند.

ملاحظات مصرف: استفادۀ مجدد از مایع جوشانده شده ممنوع است.

 
  • نام:آبزن قابض ساده
  • خواص دارو: قابض، نافع در بول در فراش
  • اجزای دارو: گلنار، گز، عدس، جفت بلوط، حب مازو ، مورد.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: برای هربار مصرف، دو قاشق غذاخوری از پودر را با یک‌ونیم لیوان آب بجوشانند تا یک لیوان آب باقی بماند. مایع را تا گرم است صاف نموده با مقداری آب ولرم مخلوط کنند و دوش واژینال بگیرند یا آن را در ظرف بزرگی ریخته مقداری آب ولرم به آن بیفزایند و روزی دو بار (هر بار بیست دقیقه) در آن بنشینند.
  • ملاحظات مصرف: استفادۀ مجدد از مایع جوشانده شده ممنوع است.