بنر صفحه activity

تولید دارو

ارائه بیش از 120 دارو از فرآورده‌های طب سنتی در قالب کپسول، شربت، معجون و...

نانو دارو

تولید دو محصول نانو در سال 1395 در حوزه داروهای پیشرفته

تحقیق و پژوهش

عمده فعالیت شرکت در طی سالیان گذشته معطوف به انجام پژوهش‌های بنیادین و R&D، آزمایش، فرمولاسیون، نمونه‌گیری، تامین، تولید، بسته‌بندی، فروش، و توزیع فراورده‌های گیاهی و طب سنتی بوده است.